Podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Polkowickiego zdecydowano o przyjęciu nowego regulaminu organizacyjnego i nadaniu placówcesocjalizacyjnej nowej nazwy. Zrodziła się ona w głowach samych dzieci. Po wielu rozmowach wybrano pomysł jednego z wychowanków.

Koniec minionego roku był dla dzieci z polkowickiej placówki przy ul. Browarnej wyjątkowym czasem. “Skrabki” zyskały nowy dom, w którym schronienie znalazło czternaścioro dzieci w różnym wieku. Była to inicjatywa obecnego zarządu powiatu. Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać tutaj.

Polkowicka placówka dostosowana jest do obecnych standardów. Nowy dom jest taki sam jak reszta na osiedlu. Budynek odpowiada na wszystkie potrzeby dzieci i opiekunów. Znajdują się w niej: otwarta kuchnia z salonem, pokoje dzieci, łazienki, pomieszczenia do pracy i nauki, a także dla odwiedzających oraz pralnia. Na zewnątrz znajduje się budynek gospodarczy z garażem i miejsce do rekreacji oraz wypoczynku.

Nowa nazwa

Czternastoletni Wojtek, jeden z wychowanków Domu w Polkowicach zaproponował oryginalną nazwę dla placówki. Jak sam twierdzi, podczas wymyślania nazwy był przekonany, że musi być to coś innowacyjnego, a przede wszystkim pasującego do wszystkich. W ten sposób pojawiła się pomysł nazwy „Egida”. Egida w greckiej mitologii oznaczała tarczę Zeusa, coś bardzo trwałego. Wojtek ma nadzieję, że w domu wszyscy będą mocno zżytą grupą. Słowo „egida” ma odpowiednik w polskim języku, a oznacza to „pod opieką, osłoną, coś bezpiecznego i trwałego”. Chłopiec ma nadzieję, że wychowawcy dostarczą dzieciom pewności, że są bezpieczne, a sam dom będzie ochroną i osłoną.  

Jan Wojtowicz, wicestarosta bardzo poparł nową nazwę. Władze Polkowic pragną, aby wszystkie dzieci przebywające w miejskich placówkach czuły się w nich bezpieczne. Nowe miejsce to też nowa nazwa. Od wielu lat w przestrzeni publicznej funkcjonowała nazwa „Skarbek”, która wszystkim kojarzyła się z budynkiem przy ulicy Browarnej. Poprzez zmianę nazwy można zamknąć pewien etap, zaznaczyć odejście od instytucjonalnego charakteru pieczy zastępczej. Ta nazwa to świadomy wybór wyrażający dążenie do wspólnego celu, jakim jest stworzenie spokojnej przystani dla wszystkich dzieci.