Proces wyborczy na stanowisko sołtysa dobiegł końca w gminie Polkowice. Wybory zakończyły się w tych miejscowościach ostatnie: Żelazny Most oraz Pieszkowice. W przypadku Żelaznego Mostu, mieszkańcy mieli do wyboru trzech kandydatów. Byli to Adrian Bielik, Beata Sperka i Konrad Kowalczyk, którzy ubiegali się o funkcję sołtysa. W ramach tajnego głosowania, wyniki były następujące: Adrian Bielik zdobył 13 głosów, Beata Sperka – 5, natomiast Konrad Kowalczyk otrzymał 22 głosy. Co za tym idzie, obecny sołtys, Konrad Kowalczyk, nie zmienia swojej funkcji i zostaje na kolejną kadencję.

Kowalczyk wyraził swoje zamiary na kolejne lata urzędowania. Jak podkreślił, priorytetem jest dla niego rozwój wioski oraz doprowadzenie do realizacji inwestycji drogowych i chodnikowych na terenie wsi. Planuje stworzenie ścieżek rowerowych i pieszych, które będą łączyć Żelazny Most z Pieszkowicami. Wyraził również nadzieję na uzyskanie dofinansowań z KGHM na turnusy rehabilitacyjne dla seniorów oraz kolonie dla młodzieży.

W Pieszkowicach, mieszkańcy ponownie wybrali Monikę Zacharę na stanowisko sołtysa. Zachara była jedyną kandydatką w tych wyborach. Wyraziła swoje zadowolenie z zaufania, które jej okazali mieszkańcy. Podkreśliła, że dzięki wsparciu rady sołeckiej mogła realizować wiele projektów. Twierdzi, iż we wsi znajduje się praktycznie wszystko, czego potrzebują mieszkańcy. Jednak zauważyła pewną lukę – brak chodnika wzdłuż drogi przechodzącej przez wieś. To jest coś, co chce poprawić podczas nowej kadencji, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo dzieci.