Niespodziewanych zwrotów akcji nie było podczas dzisiejszego wtorkowego głosowania inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Polkowickiego. Kamil Ciupak z powodzeniem będzie kontynuować swoje przywództwo w powiecie przez następne pięć lat. Jego wiernym zastępcą pozostanie Jan Wojtowicz. Dodatkowo, zarząd będzie współtworzony przez Leszka Hajdackiego, Beatę Rolską oraz Wandę Żuchowską.

Na początek nowej kadencji Rady Powiatu Polkowickiego, rozpoczęto od ceremonii składania ślubowania przez wszystkich radnych. Po tym etapie, przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego Rady. Większość głosów – podczas tajnego głosowania – zdobył Roman Rutkowski, który na co dzień piastuje stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębocicach. Nowymi wiceprzewodniczącymi okazali się Henryk Czekajło i Piotr Wandycz.

Wszystkie oczy skierowane były jednak na proces wyboru starosty powiatu polkowickiego. Do walki stanął jeden kandydat – Kamil Ciupak. W głosowaniu tajnym, zdobył on jednogłośne poparcie wszystkich radnych.

– To jest mocne poparcie, które tylko potwierdza, iż nasze działania w poprzedniej kadencji były realizowane z należytą starannością. Poprzez wybór mnie na starostę powiatu, wszyscy radni obdarowali mnie kolejnym zaufaniem, którego nie mogę zawieść. Zamierzamy współpracować ze wszystkimi grupami. Mam nadzieję, że również współpraca z gminą Polkowice, sejmikiem, a także rządem będzie przebiegać korzystnie dla naszej lokalnej społeczności – zapewnił Kamil Ciupak po ogłoszeniu wyników wyborów.