Paweł Kowalski, kandydat na burmistrza Polkowic, zdecydowanie wzywa swoje konkurencyjne strony do otwartej debaty publicznej. Podczas ostatniego spotkania prasowego organizowanego przez Stowarzyszenie My Polkowiczanie, Kowalski oficjalnie skierował to zaproszenie do swoich rywali. Ta inicjatywa stanowiła część szeroko zakrojonego programu wyborczego omówionego podczas konferencji, w którym zawarto m.in. odpowiedzi na niedawne konsultacje społeczne przeprowadzone przez ratusz w Polkowicach dotyczące planów utworzenia Centrum Aktywności Młodzieżowej.

„Wszystkim nam powinno zależeć na rzetelnej grze. Apeluję o prowadzenie kampanii opartej na merytorycznych dyskusjach. W związku z tym po raz trzeci chciałbym zaprosić moich kontrkandydatów do uczestnictwa w publicznej debacie wyborczej, która powinna zostać przeprowadzona w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich komitetów” – powiedział Paweł Kowalski. Dodał również, że mieszkańcy Polkowic mają prawo do pełnego zrozumienia planów wyborczych każdego kandydata, ich propozycji na rozwiązanie obecnych problemów oraz wizji odnowy samorządu polkowickiego. Wyraził nadzieję, że szczegóły dotyczące przeprowadzenia debaty zostaną ustalone pomiędzy poszczególnymi komitetami.