Marcelina Falkiewicz nie jest już radną w Rada Powiatu Polkowickiego. Informacja o jej rezygnacji z mandatu padła podczas ostatniej sesji rady. Po jej odejściu, Rada Powiatu Polkowickiego składa się obecnie z 17 radnych. Pozostały niespełna miesiąc do końca kadencji tej rady.

Falkiewicz była reprezentantem okręgu drugiego w Radzie Powiatu Polkowickiego, który obejmował miasto i gminę Chocianów. Swoje zrzeczenie się mandatu złożyła formalnie 23 lutego w sekretariacie rady, a informację o tym przekazał publicznie przewodniczący rady, Henryk Czekajło, podczas posiedzenia 15 marca. Pytana o przyczyny swojej decyzji, Marcelina Falkiewicz odmówiła komentarza.

Znaki zapytania pojawiają się natomiast w kontekście dalszej kariery zawodowej Falkiewicz. Wydaje się, że skupia się ona na Lubinie, gdzie zaangażowała się w kampanię wyborczą aktualnego prezydenta Lubina, Roberta Raczyńskiego, który ubiega się o reelekcję. Jej nazwisko figuruje również na liście kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Roberta Raczyńskiego „Dumni z Lubina” do Rady Powiatu Lubińskiego, na której startuje z siódmego miejsca w okręgu numer 4.

Warto przypomnieć, że Rada Powiatu Polkowickiego, pierwotnie licząca 19 radnych, w ostatnim czasie zmniejszyła się do 17 radnych. Na początku bieżącego roku, mandat radnego zrezygnował również Krzysztof Nester, który objął stanowisko wiceburmistrza Polkowic.