Główną inwestycją, jaka została podjęta w Polkowicach podczas ostatniej kadencji, jest modernizacja Aquaparku. Dzień po dniu, prace nad projektem są kontynuowane, jednak ostateczne efekty będą widoczne nieco później niż pierwotnie zakładano. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja dobiegnie końca pod koniec bieżącego roku. Teraz główne prace skupiają się na wykończeniach wnętrz obiektu.

Mamy do czynienia z obszernym procesem modernizacyjnym, który nie jest typową budową od podstaw. Zmagaliśmy się z wieloma przeszkodami podczas etapu rozbiórki, które oddziałują na ostateczny termin realizacji projektu. Konieczne jest uświadomienie wszystkim, że zanim mogliśmy rozpocząć budowę, musieliśmy najpierw dokonać rozbiórki. Do chwili obecnej usunęliśmy ponad 3 tysiące ton gruzu i różnorodnych odpadów powstałych w wyniku tej rozbiórki.

Jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia zaangażowania finansowego, możemy powiedzieć, że znajdujemy się aktualnie na etapie około 40% zaawansowania całej inwestycji – jak zaznacza Paweł Lóssa, prezes Aquaparku Polkowice Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego.