Wieloletnia kooperacja Zespołu Szkół w Chocianowie z Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., która do tej pory cechowała się wzajemną życzliwością i obszarem szeroko zakrojonych działań, obejmujących m.in. praktyki uczniowskie, wsparcie programami społecznymi oraz zaopatrzenie szkoły w specjalistyczne maszyny, została teraz uformalizowana i usankcjonowana przez umowę patronacką nad technikum mechatronicznym.

Siedziba firmy VW Motor Polska przy ulicy Strefowej w Polkowicach stała się miejscem oficjalnego zawarcia wspomnianej umowy partnerskiej. Wydarzeniu towarzyszyli ważni przedstawiciele obu stron – ze strony samorządu byli to Kamil Ciupak, starosta polkowicki i dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie, Piotr Machoń. Reprezentację firmę Volkswagen stanowiła Joanna Kaniewska – dyrektor personalny, a także delegaci Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Firma Volkswagen od lat starała się aktywnie wspierać szkołę – od organizacji praktyk dla uczniów, poprzez zatrudnianie absolwentów, aż po wspieranie programów wolontariackich i odpowiedzialności społecznej. Niezaprzeczalna była też ich pomoc rzeczowa – np. przekazanie specjalistycznych maszyn do pracowni szkolnych. Przedstawiciele firmy regularnie uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez szkołę na płaszczyźnie lokalnej, stając się nieodzownym elementem społeczności szkolnej. Jak podkreślił Kamil Ciupak, starosta polkowicki, dzisiejsza umowa patronacka dodatkowo umacnia tę relację.