Budżet gminy Polkowice zwiększy się o kolejne pół miliona złotych. Tym razem są to pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci. 

Ostatnio bardzo często informujemy o grantach i dofinansowaniach, które zdobywają Polkowice. Niedawno pisaliśmy o dotacji na pomoc dla niepełnosprawnych. Burmistrz Łukasz Puźniecki wylicza, że w jego kadencji polkowicki samorząd pozyskał dotychczas prawie 100 milionów złotych.

Środki zewnętrzne są przeznaczane na rozwój gminy. Władze inwestują pieniądze w elektryczne autobusy, tworzenie miejsc zieleni, rewitalizacje parków, czy działania społeczne. Tym razem udało się pozyskać środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich 

Pieniądze otrzymano w ramach rządowego programu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie dzieci w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Program Operacyjny Polska Cyfrowa zaoferowało dokładnie 474,5 tysiąca złotych. Środki te pozwolą na zakup 189 laptopów oraz dwóch tabletów dla dzieci, których rodzice złożyli stosowne wnioski. 

Gmina oczekuje teraz na podpisanie umowy o powierzenie grantu. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na zakup sprzętu. Po wyłonieniu wykonawcy i dokonaniu wszelkich formalności nowe laptopy i tablety trafią do dzieci. Maksymalny termin realizacji projektu to dziesięć miesięcy od podpisania umowy.

Z roku na rok pozyskiwanie środków unijnych przez władze Polkowic ciągle wzrasta. W roku 2015 pozyskano 2,5 mln zł, w 2016 – 2,5 mln zł, w 2017 – 19,5 mln zł i w 2018 – 5,4 mln zł. W sumie w ciągu czterech lat niecałe 25 mln. Od 2019 statystyki wzrastają.