Gmina Polkowica pozyskała prawie milion złotych, które zagwarantują pomoc asystenta dla osób z niepełnosprawnościami. Pomoc będzie dotyczyć m.in. przemieszczenia się z domu do urzędów, zakładów pracy, placówek oświatowych czy choćby kina.

Pieniądze zostały pozyskane w ramach ministerialnego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Bożena Maciejowska, dyrektor wydziału zdrowia, spraw społecznych i mieszkaniowych UG Polkowice, poinformowała, że wniosek, który złożyła gmina Polkowice został zarekomendowany i otrzymano ponad 972 tysiące na realizację programu w 2022 roku. Obecnie zadanie realizuje Fundacja Eudajmonia. 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które zamieszkują gminę Polkowice i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub mieszkańcy z orzeczeniem równoważnym z wyżej wymienionymi. Zalicza się również dzieci.

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie należeć pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. W szczególności chodzi o pomoc przy przemieszczaniu się w wybrane miejsca np. do pracy, placówek oświatowych, świątyń, placówek służby zdrowia do czy na wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe.

Aby skorzystać z usług asystenta należy zgłosić się do Biura Fundacji Eudajmonia, które znajduje się w Polkowicach przy ul. Borówkowej 5a. Najpierw jednak należy umówić się na wizytę w określonym terminie telefonicznie pod numerem: 504 026 340. Wszystko podyktowane jest zasadami reżimu sanitarnego.