Na uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach odbyła się konferencja naukowa zainicjowana przez studentów Koła Naukowego Administratywistów przy UJW w Polkowicach oraz studenckiego Koła Naukowego Administratywistów Ministrare przy Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

„Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja – Nauka – Gospodarka. Zagrożenia i szanse”. – tak brzmiał tytuł konferencji, która odbyła się na uczelni Jana Wyżykowskiego. Podczas 19-stu wystąpień wystąpiło 27 prelegentów z dziewięciu uczelni z kraju. W trakcie konferencji podjęte zostały zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia.

Jak informuje Jan Walczak, dziekan wydziału nauk społecznych i technicznych Uczelni Jana Wyżykowskiego, tematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana. Podejmowano zagadnienia dotyczące komunikacji online, prawa czy różne rozwiązania technologiczne. 

Celem konferencji była wymiana poglądów i wyników badań naukowych z obszaru zastosowań nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i informacyjnych w środowisku akademickim, szkolnym, biznesowym, w administracji państwowej czy samorządowej. To również miejsce spotkań studentów z różnych dziedzin nauki.

Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego, rektorzy obu uczelni, Związek Powiatów Polskich, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Uczelnia planuje wydać specjalną publikację, w której znajdą się wygłoszone przez studentów referaty.Więcej informacji ze świata akademickiego można znaleźć na kwadransakademicki.pl