Spośród 240 dzieci zameldowanych w gminie Polkowice najczęściej w 2021 roku rodzice meldowali nowonarodzone Zuzanny. Wśród chłopców największym zainteresowaniem cieszyło się imię Antoni.

W 2021 roku do mieszkańców gminy Polkowice dołączyło kolejnych 240 członków. Wśród nowonarodzonych zalicza się również pięcioro maluszków zameldowanych na pobyt czasowy.

W zeszłym roku najbardziej popularne imię wśród nowo przybyłych na świat dziewczynek to Zuzanna. Było ich aż piętnaście. Natomiast wśród chłopców najczęściej pojawiało się imię Antoni – poinformowała Jolanta Brzustowicz, inspektor ds. ewidencji ludności Urzędy Gminy Polkowice.

Innymi imionami, które chętnie nadawali rodzice swoim dzieciom były: Laura, Hanna, Michalina i Pola. Wśród imion nadawanych chłopcom często pojawiały się takie imiona, jak Ignacy, Karol, Adam czy Cezary.

Polkowiczanie nie odbiegają bardzo od statystyk ogólnopolskich. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że imiona najczęściej nadawane nowo narodzonym dzieciom w ubiegłym roku w całym kraju to właśnie Zuzanna i Antoni. Popularnością w 2021 roku w kraju cieszyły się również takie imiona, jak: Zofia, Julia, Hanna, Maja, Jan, Aleksander, Franciszek czy Jakub.

Zuzanna i Antoni – co oznaczają imiona?

Zuzanna to imię pochodzenia biblijnego. Wywodzi się od hebrajskiego imienia שׁוֹשַׁנָּה – szoszana, pochodzącego od hebrajskiego słowa שׁוֹשָׁן – szoszan, oznaczającego „lilia”, co z kolei prawdopodobnie wywodziło się od egipskiego seszen, czyli „lotos”.

Według Wielkiej Księgi Imion Zuzanna to osoba porywcza. Nie cierpi rutyny i monotonii. Sprawia do tego wrażenie kłębka nerwów; dość często przyjmuje groźną postawę. Jest jednak otwarta na innych i ma wielkie serce.

Antoni natomiast to imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od Antoniuszów, znanego i wpływowego rodu w starożytnym Rzymie. 

O Antonich piszą, że są to ludzie, który dzięki determinacji i cierpliwości pokonują wszelkie przeszkody. Nie są to osoby wybuchowy ani energiczne. Posiadają dobrą intuicję, na której polegają znacznie częściej niż na logice. W sprawach sercowych nie są wylewni, ale pozostają w pełni wierni wybrance.