Rozpoczęła się budowa 500-metrowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 11 Lutego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej trasy już na wiosnę. 

Budowa ścieżki rowerowej to inwestycja, która jest kontynuacją działań gminy mających na celu zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i komfortowego podróżowania rowerem po Polkowicach. Ścieżka będzie uzupełnieniem sieci dróg rowerowych wykonanych w ubiegłym roku roku przy ekranach akustycznych za ROD „Relax”, z tymi biegnącymi wzdłuż ulicy 3 Maja.

Prace budowlane mają być przeprowadzone w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Oczywiście nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania utrudnień, więc mieszkańcy proszeni są o cierpliwość i wyrozumiałość.

Jak poinformował Piotr Gambal, inspektor ds. inwestycji w polkowickim ratuszu, prace budowlane podzielone są na etapy, tak aby zminimalizować uciążliwości funkcjonowania placu budowy. Od 2 lutego należy spodziewać się utrudnień w ruchu samochodowym i pieszym odbywającym się w tym miejscu i tymczasowym ograniczeniem wzdłuż ulicy liczby miejsc postojowych.

Trasa rowerowa to nie wszystko

Oprócz budowy ścieżki rowerowej inwestycja obejmuje także inne elementy. Zakres prac obejmuje roboty ziemne oraz wytyczenie i wykonanie bitumicznej nawierzchni drogi rowerowej, wraz z jej odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i terenów zielonych. Zadanie dotyczy wybudowania 495 metrów drogi rowerowej i pieszo – rowerowej oraz montaż wiaty na pobliskim przystanku komunikacji miejskiej.

Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych. Jedna ze ścieżek, z którą połączy się nowo wybudowana trasa liczy ponad 480 metrów i powstała wiosną ubiegłego roku.