Program osłonowy w gminie Polkowice został utworzony na lata 2018-2022 przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest on skierowany do osób o trudnej sytuacji finansowej, których nie stać na samodzielne leczenie i zakup wszystkich niezbędnych leków.

Lekowy program stworzono z myślą o osobach, których nie tylko nie stać na leki, ale przede wszystkim cierpią na poważne i przywlekłe choroby. Wówczas w takim przypadku brak leków może zakończyć się niekiedy nawet śmiercią.

Wymagania dla programu lekowego

Jak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej, w gminie Polkowice z lekowego programu w ubiegłym roku skorzystało 1175 mieszkańców.

Niestety nie każdy może wziąć udział w takim programie i ubiegać się o wpłatę środków przeznaczonych na leki. Istnieje tzw. próg finansowy, do którego możliwy jest udział. W przypadku osób, które są same próg ten wynosił w roku 2020 do 2103 zł. netto, natomiast w przypadku osób posiadających gospodarstwa domowe było to 1584 zł.