Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej wzięło pod uwagę skutki kryzysu hydrologicznego, który w przyszłych latach może nawiedzać region. 

Specjaliści z polkowickiej spółki komunalnej od dłuższego czasu obserwują zmiany hydrologiczne i klimatyczne, które pojawiają się w Polsce i na świecie. Trwająca kilka lat susza powoduje, że w wielu miastach w Polsce występują przerwy w dostawie wody. Szczególnie w okresie letnim. W gminie Polkowice sytuacja jest jednak opanowana. Stały rozwój spółki PGM oraz wymiana infrastruktury wodno- kanalizacyjnej pozwalają zabezpieczyć mieszkańców gminy przed kryzysem.

Do pozytywnych wiadomości należy fakt, że na ujściach wody w Suchej Górnej powstały dwie nowe studnie. Pierwsza powstała awaryjnie dla studni numer siedem, druga dla studni numer dziewięć.

Jak mówi Tomasz Duda, dyrektor ds. eksploatacji w PGM sp. z o.o., studnie wykonano po dokładnym określeniu profilu geologicznego poszczególnych warstw, jakie występują w pobliżu. W nowych studniach zastosowano filtr typu Johnsona, który jest bardzo wydajny i świetnie dopasowany do obecnej warstwy geologicznej. 

Nowe, czyli bardziej wydajne

Oprócz problemu wysuszania gleby jest również wiekowość obecnych studni. Ulegają one naturalnym procesom kolmatacji w trakcie pracy. Przeprowadzona analiza pod kątem regeneracji filtrów studziennych dała wynik negatywny. Dlatego należy budować kolejne, nowoczesne, a tym samym bardziej wydajne. Budowa studni była koniecznością również ze względu na rozrastające się miasto. 

Warto przypomnieć, że PGM od 2006 roku posiada własną Stację Uzdatniania Wody wraz z ujęciami głębinowymi. Inwestycja ta była dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Od tego czasu spółka dostarcza wodę do miejscowości: Sucha Górna, Kaźmierzów, Moskorzyn, Żuków, Guzice, Trzebcz, Sobin, Jędrzychów i Nowa Wieś Lubińska, a także do miasta Polkowice i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.