Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach chce, aby w powiecie pozostało jak najwięcej pracowników. Urząd ma plan, jak zaktywizować lokalny rynek pracy, szczególnie w przypadku jednego zawodu. Jakiego?

Wicestarosta Jan Wojtowicz wyjaśnia, że dofinansowanie ze strony Urzędu Pracy będzie przeznaczone dla jednego zawodu. Celowość przeznaczonych środków jest nieprzypadkowa, ponieważ od kilku lat rośnie deficyt w tej branży. Chodzi tu konkretnie o kierowców autobusów. Wojtowicz informuje, że jest to problem o zasięgu co najmniej regionalnym, dlatego miasto wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, chcąc jednocześnie zatrzymać mieszkańców w powiecie polkowickim.

O środki na szkolenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, przy czym maksymalna kwota wsparcia to około 18 tysięcy złotych. Czas realizacji szkolenia, tj. kat D + kwalifikacja wstępna przyspieszona, to 6-8 tygodni. Ważne, aby szkolenie zakończyć jeszcze w tym roku. Szkolenia finansowane są ze środków Funduszu Pracy lub EFS POWER. Dzięki temu wsparciu bardzo szybko i zupełnie za darmo można uzyskać kwalifikacje zawodowe., gdzie wynagrodzenie sięga około 5 tys. zł.

Ważną kwestią jest wiek kandydata. Osoba, która chce się ubiegać o prawo jazdy kat. D musi mieć ukończone 24 lata, przy czym można zapisać się na kurs, mając ukończone 23 lata i 9 miesięcy.

Po zdaniu egzaminu państwowego, każdy otrzymuje uprawnienia do kierowania nie tylko autobusami, ale także zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z lekkiej przyczepy, ciągnikiem rolniczym (tylko w Polsce) oraz pojazdem wolnobieżnym. 

Dlaczego kierowcy?

Dofinansowanie dla przyszłych kierowców autobusów jest jednym z etapów walki z wykluczeniem komunikacyjnym, jakiej podjął się powiat polkowicki. Wszyscy operatorzy, zarówno firmy prywatne, jak i spółki czy jednostki gminne świadczące usługi na rzecz transportu zbiorowego borykają się z problemem braku kierowców. Być może, dzięki temu zabiegowi ze storny władz miasta, problem w branży komunikacyjne częściowo się zmniejszy.