Radni jednogłośnie przyjęli projekt nowego herbu Gminy Polkowice. Symbol miasta i gminy zyskał również aprobatę Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ostatnich latach widać tendencję gwałtownego wzrostu zainteresowania samorządów w Polsce zastępowaniem dotychczasowych herbów i flag. Na przestrzeni lat 2020-2022 nowe herby przyjęły m.in. sąsiadujące z Polkowicami gminy: Radwanice (2021) i Grębocice (2022), a także Stare Czarnowo, Przeworsk, Skawina, Częstochowa (2020), Zduńska Wola, Krotoszyce, Nowy Sącz, Koźminek, Nowy Dwór (2021) oraz Suwałki, Stary Sącz czy Parczew (2022). Średniorocznie nowe herby, ustanowione zgodnie z zasadami heraldyki przyjmuje w Polsce kilkadziesiąt samorządów (w 2017 było ich 49).

Teraz czas na Polkowice. Przyjęte w latach 90. XX wieku symbole, a w szczególności herb miejski, odnosiły się nie do tradycji historycznej i zasad heraldyki, ale wynikały z nawiązania do herbu Polkowic wydanego na karcie okolicznościowej z II poł. XIX w. Tym razem herb, flaga oraz pieczęcie Polkowic w pełni odpowiadają wymaganiom heraldyki, czyli nauki pomocniczej historii, która od setek lat czuwa nad kształtowaniem i ochroną symboliki państwowej, kościelnej, stowarzyszeniowej i innych. 

Osoby czy też podmioty wykorzystujące dotychczasowy herb nie mają natychmiastowego obowiązku wymiany na nowo wprowadzony wzór. Uchwała dopuszcza bowiem używanie przedmiotów, obiektów i innych elementów wykorzystujących dotychczasowy herb do czasu ich naturalnego zużycia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności. Nowy wzór herbu powinien być za to wprowadzany do nowo projektowanych i wykonywanych przedmiotów, zastosowań czy działań. Oznacza to, że przez jakiś czas w przestrzeni miejskiej funkcjonować będą dwa herby – stary i nowy, do czasu, aż nowy w sposób naturalny wyprze z obiegu poprzedni znak.