Początkujący historycy ze szkół podstawowych z terenu powiatu lubińskiego mieli niepowtarzalną okazję do zgłębiania tajników lokalnej historii poprzez praktyczne działania. Zajęli się bowiem dokładnym badaniem miejscowych zabytków, na podstawie których stworzyli własne makiety oraz multimedialne prezentacje. Umożliwiło im to nie tylko lepsze zrozumienie historii swojego regionu, ale również rozwinięcie kreatywności. Efekty ich ciężkiej pracy zostały zaprezentowane publiczności podczas sesji naukowej o charakterze popularnonaukowym, zatytułowanej „Historyczne zabytki powiatu lubińskiego”. Wydarzenie miało miejsce w nowoczesnej przestrzeni Biblioteki Multimedialnej „Czytnik”, mieszczącej się w Lubinie.

Mimo że projekt był realizowany po raz pierwszy, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jest to dowód na to, jak ważna jest edukacja historyczna w kontekście lokalnym i jak duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy istnieje wśród młodzieży.

Inicjatywa była współorganizowana przez Towarzystwo Oświata Lubin. Marzena Reutt, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie, jest przekonana, że to dopiero początek efektywnej współpracy. Ma nadzieję, że w przyszłości będą mogli razem zrealizować wiele innych przedsięwzięć, które przyniosą korzyść dzieciom i młodzieży z regionu.