Planowane jest stworzenie innowacyjnej, trzykondygnacyjnej struktury. Obecnie są prowadzone działania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla tej specjalnej inwestycji. Aktualnie placówka mieści się na wyższych piętrach zabytkowej kamienicy. Potrzeba budowy nowego obiektu wynika z faktu, że istniejący budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zdecydowano o konstrukcji zupełnie nowego budynku zamiast remontowania starego. Wstępny plan jest już gotowy, a dokumentacja zostanie ukończona do końca października. Prace budowlane mają rozpocząć się w przyszłym roku. Dotyczy to poradni, która znajduje się pod opieką Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Planowany obiekt ma mieć trzy poziomy i będzie zawierał nowoczesne sale terapeutyczne i zajęciowe, gabinety fizjoterapeutyczne oraz salę do integracji sensorycznej.

– Każdy proces budowy rozpoczynamy od identyfikacji potrzeb, co oznacza prowadzenie rozmów z dyrektorami i specjalistami, aby dowiedzieć się, czego tak naprawdę potrzebują. Kwestie takie jak typ i konfiguracja sal, a także ich wyposażenie, są zawsze naszym punktem wyjścia. To, czy budynek będzie wykonany ze szkła i stali czy z czerwonej cegły, zostanie określone na etapie projektu – podkreśla starosta Kamil Ciupak.