Jedną z miejscowości w powiecie polkowickim, którą znacznie w ostatnim czasie zmodernizowano i podniesiono stopień jej bezpieczeństwa jest Jędrzychów. To tu powstały nowe chodniki, zatoki autobusowe, progi zwalniające, a w ostatnim czasie także dwa wyniesione, bezpieczne przejścia dla pieszych.

Lokalizacje, które wyremontowano i poprawiono nie są przypadkowe. W ich wyborze brali duży udział mieszkańcy, a niejednokrotnie temat ten był również omawiany z panią sołtys.  Dlatego też remonty powstały w miejscach uzasadnionych ze względu na ruch pieszych i widoczność.

Umowy z wykonawcą robót były podpisane jeszcze w grudniu ubiegłego roku, jednak ze względu na trudności na rynku i dostępność materiałów stosunkowo niedawno zakończono całe zadanie. Oba przejścia były realizowane przez powiat w oparciu o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Inwestycję wsparła także poprzez dotację celową gmina Polkowice.

Jak podkreśla Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic, gmina Polkowice wielokrotnie wspierała finansowo, i to w znacznym stopniu, powiatowe inwestycje drogowe. Tak też jest w przypadku drogi w Jędrzychowie. Jak zaznacza burmistrz, to ważne, że wnioski składane przez powiat znajdują zrozumienie również u radnych gminnych, bo dzięki temu można realizować wspólne projekty, odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnej.

Wszyscy są pewni, że te dwa przejścia w dużym stopniu poprawią ruch pieszych w centralnej, najbardziej ruchliwej części wioski. Zastosowane rozwiązania jak wyniesienie, nawierzchnia spowalniająca, kolorystyka, dodatkowe oświetlenie sprawią, że kierowcy będą zmuszeni zwolnić do minimalnych prędkości. 

Joanna Oczkoś-Miżejewska, sołtys Jędrzychowa cieszy się, że to kolejna ważna inwestycja w miejscowości. Zarówno przy świetlicy wiejskiej, jak i przy przystanku skupia się największy ruch pieszy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców i dzieci, a przekraczanie jezdni, szczególnie w godzinach szczytu, będzie dużo łatwiejsze.