Na terenie Dolnego Śląska zostanie zrealizowany specjalny program zainicjowany przez Fundację Popieram Dolny Śląsk oraz Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa, we współpracy z PZU S.A. oraz przy wsparciu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

„Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej Seniorów z terenu Województwa Dolnośląskiego” to nowy program mający na celu wsparcie osób starszych. Dolny Śląsk jest pierwszym regionem w całym kraju, w którym taki program będzie realizowany. 

Jak mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, ta inicjatywa ma na celu przede wszystkim zapewnienie wsparcia prawnego osobom starszym, które często potrzebują porady przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Coraz częściej seniorzy padają ofiarami oszustów i wyłudzaczy, dlatego potrzebne jest wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą ich poczucie bezpieczeństwa.

Program został przygotowany dla seniorów po 60. roku życia. Jego głównym założeniem jest m.in. ochrona przed działaniem tzw. metody na wnuczka. Wspomniane ubezpieczenie daje możliwość skorzystania z pomocy prawnej profesjonalnych pełnomocników, m.in. adwokatów, której to koszty zostaną w całości pokryte przez zakład ubezpieczeń. Składkę ubezpieczenia pokryje Fundacja Popieram Dolny Śląsk ze środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Kiedy można skorzystać z bezpłatnego ubezpieczenia ochrony prawnej?

Każda osoba po 60. roku życia będzie mogła skorzystać ze składki gdy:

  • pragnie odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, np. przechodzień strącił doniczkę na świeżo wyremontowany taras lub sąsiad zalał mieszkanie,
  • jest ofiarą kradzieży lub oszustwa,
  • chce odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego,
  • ma roszczenia w związku z zakupami przez Internet, np. sprzedawca zwleka z wysyłką towaru,
  • potrzebuje ochrony w zakresie umów, np. firma remontowa nie dotrzymuje terminów wskazanych w umowie,
  • potrzebuje pomocy w zakresie ochrony danych osobowych otrzymania pozwu o zapłatę, nakazu zapłaty lub innego pisma z Sądu.

Warto wspomnieć, że ubezpieczeniem zostanie objętych tylko 1000 seniorów z całego województwa dolnośląskiego. O przyznaniu odszkodowania decyduje kolejność zgłoszeń. Przystąpienie do ubezpieczenia nie skutkuje żadnymi opłatami po stronie seniora. Ubezpieczenie będzie obowiązywać tylko przez rok. Osoby zainteresowane programem mogą kontaktować się pod adresem email: [email protected]