Planowane jest zasadzenie 820 krzewów liściastych oraz 0 drzew liściastych na obszarach zieleni umiejscowionych wzdłuż ulic Dąbrowskiego i Miłosnej. Całość prac jest przewidziana do ukończenia pod koniec listopada. Teraz przestrzeń jest w pełni otwarta, ale nowe sadzenia sprawią, że pojawią się dodatkowe zacienione miejsca na tym terenie.

Kiedy mówimy o drzewach, to będziemy mieć możliwość zobaczyć między innymi klony, graby czy ambrowce. Krzewy natomiast reprezentować będą berberysy, pięciorniki oraz budleje – wymienia gminny architekt zieleni, Elżbieta Kaczorowska.

Zależnie od pory roku, kolorystyka roślinności będzie się zmieniała. Jednakże, niezależnie od czasu, barwy te będą wiązały się z miedzią.

Całość prac nad zagospodarowaniem tego obszaru zieleni ma zostać finalizowana w listopadzie. To właśnie w tym miesiącu, zgodnie z agrotechnicznymi wytycznymi, drzewa powinny być sadzone. Do realizacji projektu zatrudniono firmę z Głogowa, a koszt całego przedsięwzięcia wynosi blisko 127,5 tysiąca złotych.

W planach jest dalsze zazielenianie tego miejsca. Tym razem, obok krzewów dołączą ozdobne trawy i byliny.

Zieleń posiada bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców oraz przyczynia się do łagodzenia skutków zmian klimatu – jak podkreśla burmistrz Łukasz Puźniecki. – Z tego powodu stworzenie większej liczby terenów zielonych na terenie gminy jest dla mnie jednym z priorytetów – dodaje.