Kolej Aglomeracyjna Zagłębia Miedziowego, zamiast przecinać centrum miasta, będzie teraz przebiegać przez strefę ekonomiczną w Polkowicach. Ostatnie konsultacje kolejowe, które mają na celu przedyskutować rekomendowany do realizacji wariant tej trasy, planowane są na 13 września. Spotkanie to odbędzie się w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Na spotkaniu informacyjnym mieszkańców czeka prezentacja wariantu trasy przecinającej polkowicką strefę ekonomiczną. Wykonawcę dokumentacji projektowej – firmę Infra – czeka zadanie przedstawienia tego planu. Konsultacje kolejowe zaplanowano na godziny od 17:00 do 19:00, 13 września, na terenie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Początkowo planowane spotkanie miało odbyć się 23 sierpnia. Niestety, nie doszło ono do skutku, ponieważ, jak zauważyły władze gminy, termin ten przypadał na okres wakacyjny. Wielu mieszkańców Polkowic spędzało wtedy czas na zasłużonym urlopie. Dodatkowo, wykonawca podjął decyzję o ponownej analizie wszystkich możliwych wariantów trasy, biorąc pod uwagę dotychczas wykonane prace nad projektem.