Obecnie widoczne są poważne napięcia w relacjach między powiatem polkowickim a gminą Polkowice, co jest widoczne na różnych poziomach dyskusji i decyzji administracyjnych. Ta coraz bardziej zaostrzona sytuacja została dobitnie zaakcentowana podczas niedawnego spotkania w ratuszu w Polkowicach, gdzie omawiano m.in. kwestie transportu autobusowego w regionie.

Podczas tej sesji, na której pojawił się starosta Kamil Ciupak, doszło do licznych zaciętych wymian zdań. Starosta zarzucił lokalnym włodarzom kłamstwa i manipulacje, jednocześnie podkreślając, że powiat jest gotowy do podjęcia działań w kierunku uruchomienia komunikacji autobusowej na odcinku Chocianów – Polkowice.

Burmistrz miasta Polkowice, Łukasz Puźniecki, nie pozostawał jednak dłużny staroście i odparł, że ten przybył jedynie „w celu narzekania”. Podkreślił również swoje przekonanie, że mieszkańcy Polkowic są traktowani przez struktury powiatowe jako obywatele drugiej kategorii.

Mimo wyraźnego konfliktu pomiędzy przedstawicielami dwóch szczebli samorządu, pojawia się pytanie o możliwość osiągnięcia porozumienia. Czy istnieje szansa na znalezienie wspólnego języka, pomimo narastających napięć? Kluczowe w tym kontekście jest także rozwiązanie problemu komunikacji dla młodzieży szkolnej – jak będą dojeżdżać do placówek edukacyjnych już od najbliższego poniedziałku?