Tytuł „Wzorowej pasieki gminy Polkowice” to nie lada tytuł w regionie. Pszczelarz, który zdobędzie pierwsze miejsce w konkursie będzie najbardziej zaufanym sprzedawcą miodu w okolicy. Zgłoszenia na wzorową pasiekę można zgłaszać do 17 czerwca.

Organizatorem konkursu jest burmistrz Łukasz Puźniecki przy współpracy z Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Polkowicach. Rywalizacja może być zaciekła, bo do wygrania są wysokiej wartości nagrody. Ich pula to sześć tysięcy złotych!

Konkurs na wzorową pasiekę ma w Polkowicach już długą, bo dziesięcioletnią tradycję. Pierwsza edycja wystartowała w 2012 roku i od tamtego czasu istnieją dwie kategorie: do 30 i powyżej 30 rodzin pszczelich. 

Jak informuje Małgorzata Kalus-Chiżyńska, dyrektor wydziału ochrony środowiska i obszarów wiejskich w urzędzie gminy, przedsięwzięcie ma na celu, między innymi, wspieranie rolnictwa ekologicznego poprzez zwiększenie udziału pszczół w zapylaniu roślin oraz zwiększenie pozyskiwania produktów pszczelich takich jak: miód, wosk, pyłek kwiatowy i propolis. To również idealna okazja do zwrócenia uwagi jak ważną i pożyteczną istotą jest pszczoła. Szczególnie w czasach, kiedy ich populacja jest zagrożona. Dlatego, jak mówi sam burmistrz warto wspierać każdą inicjatywę, która promuje ekologiczne rolnictwo, a przez to ochronę pszczół. Warto zaznaczyć, że istnieją naukowe dowody na to, że od czasu gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości zostanie zaledwie pięć lat życia, więc dbanie o pszczoły to nasz wspólny obowiązek.

Jurorzy będą brali pod uwagę takie kwestie jak ochrona pszczół przed zatruciem podczas stosowania chemicznych zabiegów ochrony roślin w rolnictwie i leśnictwie, zwiększenie stanu pogłowia pszczół na terenie gminy, a także poprawa estetyki istniejących pasiek.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 czerwca w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, przy ul. Rynek 1. Mogą je składać pszczelarze mieszkający na terenie gminy, którzy spełniają dodatkowe warunki wymienione w regulaminie (m.in. przynależność do Rejonowego Koła Pszczelarzy, posiadanie ewidencyjnego numeru weterynaryjnego), który opublikowany został w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. Komisja konkursowa będzie oglądać i oceniać zgłoszone pasieki od 27 czerwca do 8 lipca. Szczegółowych informacji udziela wydział ochrony środowiska i obszarów wiejskich, pod numerem telefonu: 76 72 49 714.