Polkowicka grupa chóralna wróciła z kolejnego festiwalu z nagrodami. Chór Cantabile zajął pierwsze miejsce i zdobył Złote Pasmo oraz 1000 zł w kategorii młodzieżowej podczas Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. Gratulacje!

Chór Cantabile to polkowickie dobro lokalne, które jednoczy wokół siebie ludzi o różnych poglądach i w różnym wieku. Burmistrz Polkowic przyznał stowarzyszeniu Cantabile dotację w wysokości 10 000 zł. Dzięki tak wielkiemu finansowemu wsparciu ze strony gminy, chór może ćwiczyć, rozwijać się i jeździć na takie konkursy, jak ostatni Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. 

Był to jeden z pierwszych zorganizowanych w Polsce festiwali chóralnych po dłuższej przerwie. W tym roku wziął w nim udział także chór Cantabile. 14. edycja tej imprezy przyciągnęła blisko trzystu muzyków z różnych stron Polski, którzy wykonywali dawne i współczesne pieśni wielkopostne w językach polskim, łacińskim i kaszubskim.

Pomorski przegląd ma formę konkursu. Jednym z głównych celów wydarzenia jest kultywowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej, promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym, jak również promocja Kaszub i Pomorza. Młodzieżowy Chór Cantabile z Polkowic zajął pierwsze miejsce w kategorii chóry i zespoły młodzieżowe i otrzymał Złote Pasmo, czyli główną nagrodę festiwalu w swojej kategorii.

Pierwsze miejsce i Złote Pasmo to nagroda o wartości 1000 zł w kategorii młodzieżowej dla Cantabile. Joanna Kąca, dyrygentka chóru serdecznie dziękuje swojemu chórowi za tak znakomity występ oraz za wsparcie ze strony Polkowic.

Gmina wspierała chór w jego działalności również wcześniej za pośrednictwem Centrum Kultury pod kierownictwem Bogusława Godlewskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 3. W ostatnim czasie wypracowano jednak najlepszą z możliwych form finansowania działalności Cantabile, czyli dawanie dotacji dla stowarzyszenia.