Podczas ostatniej sesji rady miejskiej zdecydowano, że hotel dla psów z Przemkowa zajmie się odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie gminy Polkowice. Psy i koty trafią do schroniska w Miedarach. 

Gmina Polkowice postanowiła zadziałać w kwestii ochrony bezdomnych zwierząt. Wykwalifikowani pracownicy będą łapać zagubione zwierzaki i oddawać je pod opiekę schroniska w Miedarach. Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, opieką otoczone zostaną także odłowione zwierzęta gospodarskie, które będą umieszczane w gospodarstwach w Pieszkowicach i Trzebczu.

Gmina będzie wspierać także społecznych opiekunów bezdomnych kotów poprzez zakup karmy dla zwierząt i umożliwienie leczenia chorych osobników w lecznicach weterynaryjnych.

Na bieżąco będą trwać poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w tym m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej o nazwie „Polkowickie Adopcje Zwierząt”, przedstawiającej zdjęcia oraz informacje o pupilach.

Obowiązkowa sterylizacja i kastracja

Oprócz powyższych działań postanowiono, że w ramach realizacji przeciwdziałania bezdomności zwierząt obowiązkowa będzie sterylizacja i kastracja, szczególnie wśród kotów.

Tym zabiegom będą podlegać także psy oddane przez gminę do adopcji, na podstawie wniosku właściciela zwierzęcia. Gmina będzie pokrywać 100 procent kosztów przeprowadzonych zabiegów. W skład kosztów wchodzi wykonanie standardowego zabiegu w narkozie, zapewnienie opieki zwierzęciu do czasu wybudzenia się z narkozy, zapewnienie fartuszka bądź kołnierza pooperacyjnego oraz cztery wizyty kontrolne wraz z podaniem odpowiednich leków.

Na realizację wszystkich tych zadań przeznaczono blisko 240 tys. zł.