Jubilaci w Związku to te osoby, które w danym roku ukończyły 65, 70, 75 lub 80 rok życia. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu tych osób. Otrzymują one prezenty urodzinowe, które finansuje w całości Gmina Polkowice. W tym roku wszyscy jubilaci otrzymali wysokiej jakości koce.

Spotkanie jubileuszowe

Na jubileuszowym spotkaniu pojawiło się wiele ważnych dla gminy i powiatu twarzy, które należą do Związku i obchodziły swoje urodziny.

W trakcie trwania spotkania seniorów można było usłyszeć utwory muzyczne autorstwa m.in. Anny Jantar czy Joe Dassina w wykonaniu Patrycji Stachyry (wokal) i Michała Styszyńskiego (fortepian).

Korzyści z bycia członkiem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach

Bycie członkiem Związku posiada wiele różnych korzyści. Na ten moment łącznie zapisanych jest 550 członków, którzy oprócz corocznych spotkań jubileuszowych zrzeszają się na wigilię oraz Wielkanoc.

Ponadto wszyscy mogą liczyć na różnego rodzaju wyjazdy wypoczynkowe lub wycieczkowe na przestrzeni całego roku kalendarzowego.