Rada miejska w Polkowicach zdecydowała zmienić przedstawiciela gminy w ZGZM i poparła kandydaturę Wojciecha Żbikowskiego na to stanowisko.

Przed nowym przedstawicielem wiele wyzwań

Przed Żbikowskim stoi wiele różnych i przede wszystkim nowych wyzwań oraz obowiązków. Jak sam przyznaje, pierwszą rzeczą, którą chce się zająć jest znaczne polepszenie komunikacji między Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego a mieszkańcami.

Ze względu na jego zawód oraz przeszłość zawodową, można liczyć również na to, że na zgromadzeniu poruszy temat ekologii w gminach.

Wykształcenie i życie zawodowe Wojciecha Żbikowskiego

Wojciech Żbikowski ukończył studia wyższe na kierunku administracja ze specjalnością administrowanie ochroną środowiska, co z pewnością znacznie pomoże i ułatwi mu pełnienie nowej funkcji.

Następnie przez 10 lat pracował on w polkowickim starostwie, gdzie zajmował się edukacją ekologiczną oraz gospodarką odpadami. W ciągu ostatnich 3 lat miał okazję współpracować z radnymi wraz z burmistrzem, głównie w zagadnieniach związanych ze Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego.

Na obecną chwilę piastuje on stanowisko zastępcy dyrektora wydziału spraw obywatelskich w polkowickim Urzędzie Gminy.