Co roku, przez pierwszych dziewiętnaście dni listopada trwa kampania pod nazwą “19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Akcja prowadzona jest na całym świecie.

W Polkowicach tradycyjnie obchodzono 19-dniową kampanię, która miała na celu edukowanie w zakresie praw dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwa czy wolności. Wszelkie instytucje biorące udział w akcji starało się przypominać i uczyć o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

W Polsce głównym organizatorem kampanii jest Fundacja po Drugie wraz z wieloma instytucjami i organizacjami. W Polkowicach akcję organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury.

Dzięki zaangażowaniu tej placówki, w szkołach, przedszkolach oraz świetlicach przez pierwsze dziewiętnaście dni listopada przeprowadzono różnorodne zajęcia. W licznych pogadankach, warsztatach, zajęciach plastycznych związanych z tematyką przemocy i uzależnień wzięło udział setki dzieci.

Aby wszystkim żyło się lepiej

Na zakończenie zaplanowano między innymi spotkanie młodzieży z psychologiem, warsztaty prowadzone przez półfinalistę The Voice of Poland – Mikołaja Macioszczyka i koncert w wykonaniu jego zespołu.

Zdzisław Ząbek, specjalista psycholog i psychoterapeuta z Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych informuje, że chciał poruszyć z młodzieżą ważne kwestie, takie jak szeroko rozumiana problematyka uzależnień: alkohol, narkotyki, uzależnienia od cyberprzestrzeni i infoholizm. W tym celu zorganizował pokaz filmu “Narodziny gwiazdy”, na podstawie którego omówił z młodymi wskazane wyżej kwestie. 

Natomiast Mikołaj Macioszczyk zorganizował warsztaty podczas których starał się poprzez muzykę uświadomić dzieciom, że jest inna droga do szczęścia, oprócz przemocy, hejtu czy uzależnień. Macioszczyk wystąpił, wraz z zespołem, wykonując utwory własne i covery. Młodzieży bardzo podobał się mini-koncert i żywiołowo reagowała na muzykę Mikołaja. 

Niestety z powodów epidemiologicznych nie odbyła się zaplanowana konferencja. W ramach zadośćuczynienia, wystąpił ponownie Mikołaj Macioszczyk, który wraz z dziećmi zaśpiewał utwór Stanisława Soyki “Tolerancja”.

“19 dni bez przemocy” to fantastyczna kampania, która mobilizuje różne środowiska na całym świecie do wspólnego przyglądania się poważnym współczesnym problemom. Miejmy nadzieję, że młodzież wyciągnęła dużo ze spotkań i będzie wdrażać omówione idee w codzienne życie.