Wszyscy mieszkańcy, którzy są zainteresowani budową kolei aglomeracyjnej w gminie, są zaproszeni na pierwszy etap konsultacji społecznych. Podczas spotkania w budynku Uczelni Jana Wyżykowskiego wykonawca zaprezentuje główne założenia projektu. 

Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu utworzenia połączenia kolejowego Legnica-Lubin- Polkowice-Głogów są zaplanowane we wszystkich zainteresowanych gminach, począwszy od 22 sierpnia, na kiedy przewidziano spotkanie w Legnicy, kończąc 30 sierpnia w Jerzmanowej.Konsultacje w Polkowicach odbędą się w przyszły czwartek 25 sierpnia w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego, przy ul. Skalników 6b, w sali A407 na trzecim piętrze w godzinach 17.00-20.00.

Mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje potrzeby w tym zakresie i porozmawiać z przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, wykonawcy projektu oraz polkowickimi samorządowcami na temat kolejowej przyszłości gminy.

Terminy etapów zadania

Sierpniowe spotkania z mieszkańcami stanowią pierwszy z trzech etapów konsultacji społecznych w ramach powstającej dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”. 

Etap drugi zaplanowano wstępnie na październik tego roku. W tym terminie wykonawca przedstawi mieszkańcom w sposób syntetyczny główne uwagi, jakie pojawiły się w pierwszym etapie konsultacji oraz sposób ich uwzględnienia lub przyczynę nieuwzględnienia. Omówi też szczegółowe założenia inwestycyjne w ramach wszystkich analizowanych wariantów. 

Natomiast trzeci etap zaplanowano wstępnie na lipiec 2023, podczas którego mieszkańcom przedstawione zostaną założenia wariantu rekomendowanego do realizacji.

Niezależnie od spotkań konsultacyjnych, wykonawca przeprowadzi w niedługim czasie badania ankietowe mieszkańców w celu zidentyfikowania potrzeb związanych z tą inwestycją. Ankiety zostaną udostępnione po zakończeniu sierpniowych konsultacji.