Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach rozpoczęła rekrutację do modułu „Językowcy” Uniwersytetu Dziecięcego UJW. Adresatami projektu są dzieci zameldowane na terenie gminy Polkowice i uczęszczające do klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Ogólnym celem Uniwersytetu Dziecięcego UJW jest m.in. podnoszenie jakości, różnorodności i indywidualizacji kształcenia, popularyzacja nauki, podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego, a także rozwijanie talentów. 

Jednym z zadań szkolenie jest moduł „Językowcy”, który uczelnia prowadzi wspólnie z Gminą Polkowice. Uczniowie z najlepszymi wynikami z języka obcego mają możliwość podejścia do egzaminu na certyfikat międzynarodowy.

Jak wyjaśnia dr Tadeusz Kierzyk, rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego, szczegółowym celem modułu językowego jest podnoszenie kompetencji językowych i pokazanie możliwości samodzielnego uczenia się. Oprócz tego szkoła wspiera dzieci uzdolnione językowo i poszerza ich umiejętności posługiwania się językami obcymi najbardziej wpływowymi ze względu na użytkowość społeczno-zawodową 

W tym roku UJW może się pochwalić świetnym osiągnieciem swoich absolwentów: czworo z najlepszych przystąpiło już do egzaminu Cambridge z języka angielskiego z wynikiem pozytywnym, a dwie uczestniczki zdały egzamin na bardzo wysokim poziomie B2. Pięcioro kolejnych absolwentów przystąpi do egzaminu w październiku. Certyfikaty przyjdą do Polski z samej Wielkiej Brytanii!

Warto zaznaczyć, że rekrutacja do modułu „Językowcy” prowadzona jest tylko dla nowych uczestników modułu. Dzieci, które regularnie uczęszczały na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 i ich rodzice e-mailowo zadeklarowali kontynuację udziału w projekcie, nie muszą ponownie wypełniać formularza zgłoszeniowego.

Jak wyglądają zajęcia i rekrutacja?

Podczas zajęć młodzież ma możliwość zgłębiania nawyków posługiwania się językiem angielskim i niemieckim. Podczas nauki stawiany jest nacisk na aktywne formy prowadzenia lektoratów oraz użycie rozmaitych materiałów dydaktycznych. W zajęciach słuchaczom towarzyszą nowoczesne narzędzia interaktywne i multimedialne. Zajęcia prowadzone są w małych, 6-10 osobowych grupach przez doświadczone lektorki. Dodatkowo dzieci biorą udział w konkursach językowych, gdzie mogą wykazać się kreatywnością.

Do modułu przyjmowane są dzieci uczęszczające do klas 4-8 szkoły podstawowej. Zaplanowano dla nich kilka grup różniących się poziomem zaawansowania językowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisać dziecko można wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu, w dniach 22.08-05.09.2022 r. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a projekt finansowany ze środków Gminy Polkowice.