Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ogłosiło ranking najbogatszych polskich samorządów. Polkowice po raz kolejny znalazły się wysoko w kategorii miast powiatowych. 

W tym roku statystyki zamożności wypadającej na każdego z mieszkańców Polkowic jest bardzo wysoka. “Na głowę” jednego mieszkańca wynosi 6460,09 zł. Za Polkowicami uplasowały się m. in. Grodzisk Mazowiecki (6511,68 zł), Zakopane (6022,36\ zł) oraz Piaseczno (5987,51 zł). O ile w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem widoczne są zmiany na miejscach od drugiego w dół, to na przestrzeni ostatnich lat Polkowice niezmiennie zajmują w nim pierwsze miejsce.

Zjawisko to wyjaśnia burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki mówiąc, że władze miasta realizują bardzo przemyślaną politykę budżetową, opartą na analizach i na racjonalizacji wydatków. Samorząd potrafi doskonale reagować na obecną sytuację na rynku inwestycji oraz jest znakomicie przygotowany na wszelkiego rodzaju zmiany i zaskoczenia. Celem jest to, aby korzyści płynące z zamożności odczuwał każdy mieszkaniec. 

Władzom miasta zależy, aby poprzez różnego rodzaju programy zdrowotne, społeczne, działania skierowane do seniorów, jak również szeroko pojęte inwestycje, od budowy nowych obiektów po chociażby rewitalizacje parków, Polkowice były miastem kompaktowym i przyjaznym. 

Jak działa ranking?

Oprócz Polkowic liderami w swoich kategoriach zostali: Warszawa wśród miast wojewódzkich, Sopot wśród miast na prawach powiatu, oraz Kleszczów wśród gmin wiejskich. Ranking, przygotowany jak co roku przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską i obejmował dane za rok 2021. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu była identyczna jak rok temu i w kilku poprzednich edycjach.

Wyniki rankingu obliczane są według poniższego schematu. Wpływające do budżetu dochody zostaną skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odejmuje się składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaje się skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Następnie skorygowane w ten sposób dochody dzielone są przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.