W strukturach władzy Polkowic doszło do istotnej zmiany personalnej. Sebastian Sypko, który do tej pory sprawował funkcję wiceburmistrza miasta odpowiedzialnego za kwestie gospodarcze, został ze swojego stanowiska odwołany. Decyzję tę podjęto z dniem dzisiejszym, choć przyczyny jej podjęcia pozostają nieujawnione przez lokalny magistrat. Nadal nie wiadomo także, czy na jego miejsce powołana zostanie inna osoba.

Decyzja o zakończeniu kadencji Sebastiana Sypko jako wiceburmistrza Polkowic została podpisana przez burmistrza miasta, Łukasza Puźnieckiego, 30 stycznia. Informacja ta została opublikowana dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej. Tym samym dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem pracy Sypko na tym stanowisku. Kiedy zwróciliśmy się z pytaniem o powody tej decyzji do urzędu miasta, rzecznik prasowy UG w Polkowicach, Roman Tomczak, poinformował nas, że burmistrz nie podał przyczyn podjęcia takiej decyzji. Dodatkowo zaznaczył, że nie została jeszcze podjęta decyzja odnośnie tego, kto zastąpi Sypko na stanowisku wiceburmistrza ds. gospodarczych.

Warto przypomnieć, że Sebastian Sypko objął funkcję wiceburmistrza Polkowic ds. gospodarczych w kwietniu 2022 roku, po rezygnacji Wojciecha Marciniaka. Przed tą nominacją, pełnił obowiązki prezesa polkowickiego Aquaparku.