W Polkowicach w najbliższym czasie nastąpi modyfikacja organizacji ruchu na paru kluczowych arteriach. Szczególnie dotknie to dwóch ulic: Przemysłowej, która aktualnie przechodzi przez proces remontu, oraz Fabrycznej, znajdującej się na obszarze podstrefy ekonomicznej miasta.

Rozpoczynając od ulicy Przemysłowej, warto podkreślić, że 17 kwietnia zostanie oddany do użytku odcinek drogi oznaczony jako 3C. Jednak już kolejnego dnia, 18 kwietnia, planowane jest zamknięcie dla ruchu odcinków 6 i 7, które krzyżują się z ulicą 3 Maja.

Jeszcze jedna informacja dotycząca ulicy Przemysłowej: odcinek pomiędzy ulicami H. Dąbrowskiego i Polną nadal nie jest dostępny dla kierowców.

Pragniemy przypomnieć, że ta inwestycja prowadzona jest w ramach projektu burmistrza Polkowic, pana Łukasza Puźnieckiego, który ma na celu remont dróg prowadzących do lokalnych kopalń. Wykonuje się to pod hasłem „Bezpiecznie na szychtę”.

Przechodząc do ulicy Fabrycznej, zgodnie z planem od 19 kwietnia od godziny 9:00, do soboty 20 kwietnia do godziny 12:00, droga ta zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w obszarze przejazdu kolejowego. W tym czasie będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu.