Jarosław Obremski, dotychczasowy Wojewoda Dolnośląski, podjął decyzję o złożeniu swojej rezygnacji. Ta niespodziewana dymisja z pewnością zaskoczyła wielu mieszkańców Dolnego Śląska i jest zapewne efektem skomplikowanej sytuacji politycznej bądź osobistych powodów samego Obremskiego.

Wraz z nim, również jego dwaj zastępcy – Jarosław Kresa i Bogusław Szpytma – podjęli decyzje o odejściu z urzędu. To pokazuje skalę zmian, jakie mogą nastąpić w administracji tej części naszego kraju.

Warto przypomnieć, że to od Premiera zależy kto obejmie to stanowisko po rezygnującym wojewodzie. Decyzja ta zapada na wniosek ministra odpowiedzialnego za administrację publiczną. Jest to procedura ściśle uregulowana prawnie i musi być przestrzegana, aby zapewnić prawidłowość procesów administracyjnych.