Pod koniec 2021 roku do użytku mieszkańców Polkowic została oddana Biblioteczka Plenerowa. To bardzo ważny krok w promocji czytelnictwa oraz szerzenia kultury.

Biblioteczka Plenerowa to coraz częstsze rozwiązanie w większych i mniejszych miastach. Można je znaleźć w parkach, na skwerach i innych miejscach związane z codziennym relaksem oraz odpoczynkiem. 

Nie od dziś wiadomo, że czytanie książek jest bardzo rozwijające. Oczywiście dużo zależy od tego po jaką literaturę się sięga. Niektórzy traktują książki jako rozrywkę, inni jako źródło wiedzy, natomiast jeszcze inni jako studnię pełną inspiracji. Jednak sam akt czytania wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie umysłu, jego przetwarzania informacji, a także kształtowania własnych myśli, a w konsekwencji języka. 

Książki pełnią szczególnie ważną rolę w pierwszych latach życia, kiedy mózg intensywnie się rozwija. Dzieci, które dużo czytają mają lepiej rozwiniętą wyobraźnię, język, koncentrację oraz ogólny pogląd na świat. Ważne jest jednak, aby czytanie książek było dla dzieci formą zabawy, a nie przymusu. 

Polkowicka biblioteczka

W gminie Polkowice nie było dotychczas podobnej biblioteczki. Jest to pierwszy taki obiekt w okolicy. Znajduje się w parku w pobliżu amfiteatru. Pomysłodawcą powstania Biblioteczek Plenerowych jest Jakub Bryl, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice.

Bryl bardzo się cieszy, że po prawie dwóch latach oczekiwania, wielu konsultacjach z władzami Biblioteki Miejskiej w Polkowicach oraz władzami Polkowic i starania się o zrealizowanie złożonego wniosku z dnia 25 maja 2020 roku, w końcu udało się zobaczyć plenerową bibliotekę na żywo. Wniosek został przyjęty i zrealizowany bardzo dobrze. Wszyscy mieszkańcy Polkowic i regionu są zaproszeni do aktywnego korzystania z Biblioteczki oraz umieszczania w niej książek, z których będą korzystać inni mieszkańcy.