Wielu nauczycieli szuka sposobów, jak przybliżyć uczniom sylwetki wybitnych Polaków. Historia to jeden z nudniejszych przedmiotów w szkole, a jednak pewien sposów znaleźli koordynatorzy projektu zrealizowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie.

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie przystąpiła do II edycji programu grantowego „Dzieci Kapitana Nemo”. Jego celem jest przybliżenie uczniom historii Polaków, którzy zasłużyli się dla ludzkości, lecz wspomina się ich w niewielkim stopniu.

W szkole odbyły się lekcje historii dotyczące postaci Witolda Zglenickiego (1850-1904), wybitnego geologa, filantropa, przedsiębiorcy i wizjonera. Nauczanie zakończyło sie konkursem wiedzy. Zorganizowano też konkurs informatyczny na najciekawszą prezentację multimedialną o tym wybitnym Polaku, a dzieci z młodszych klas uczestniczyły w warsztatach badania próbek wody – kwaśnej i alkaicznej.

Jak mówi Anna Kulczyk z SP w Jędrzychowie, współautorka, obok Krzysztofa Augustyniaka, projektu „Witold Zglenicki polski filantrop, geolog, odkrywca”, poszukiwane są wciąż nowe, ciekawe metody pracy z uczniami, a jedną z nich projekty edukacyjne.

W ramach projektu szkoła zakupiła zestawy ekobadacza z odczynnikami do badań wody i gleby, a podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, że dzięki Zglenickiemu, w Baku, w mieście do którego trafił po opuszczeniu kraju, powstały wodociągi.

Dodatkowo drugoklasiści brali udział w grze terenowej z wykorzystaniem nowych technologii w zawodzie geologa. Natomiast klasy siódme i ósme były na wycieczce w Muzeum Miedzi w Legnicy, gdzie obejrzały eksponaty, dowiedziały się o badaniach geologicznych w poszukiwaniu surowców oraz ich obróbce. 

Z grantu szkoła zakupiła także cztery zestawy klocków lego do konstruowania maszyn: koparki górniczej i dźwigu, sterowanych poprzez aplikację oraz pomoce dydaktyczne na lekcje chemii. 

A co w tym wszystkim robi Konopnicka?

Warto wspomnieć, że Zglenicki przeznaczył ogromne sumy pieniędzy na rozwój nauki i kultury w Polsce, z których korzystała, między innymi, Maria Konopnicka. Z tej okazji uczniowie ze wszystkich klas mogli zaprezentować utwory tej poetki w konkursie recytatorskim. 

W ramach projektu odbyło się jeszcze dużo innych inicjatyw, takich jak konkurs plastyczny czy spotkanie z dietetyczką. Obecnie koordynatorzy projektu czekają na kolejną edycję programu grantowego, aby zaprezentować inną, ciekawą postać historyczną i zdobyć środki na pomoce dydaktyczne.