Władze miasta oraz sami mieszkańcy starają się jak najbardziej pomóc obywatelom Ukrainy, którzy przybywają do Polkowic. Ratusz wyciąga pomocną dłoń i oferuje specjalny voucher upoważniający do zrobienia bezpłatnego zdjęcia, niezbędnego do złożenia wniosku o nadanie nr. PESEL. Rusza także rejestracja chętnych do złożenia wniosku.

Od środy, 16 marca, pracownicy polkowickiego magistratu oraz tłumacz języka ukraińskiego przyjmują uchodźców którzy chcą wyrobić sobie numer PESEL upoważniający ich do rządowej pomocy. Aby jak najbardziej skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy oraz aby obsługa interesantów z Ukrainy przebiegała płynnie, Wydział Spraw Obywatelskich wprowadził system zapisów..

Jeśli chodzi o zdjęcia do wniosków o PESEL to będą one wykonywane w Studio Foto Video Tadeusz Zieliński, przy ul. Pocztowej 5a w Polkowicach. W trakcie składania wniosku o nadanie nr PESEL możliwe jest również potwierdzenie profilu zaufanego, który niezbędny jest np. aby złożyć wniosek do ZUS o świadczenie 500+.

Osoby, które chciałyby utworzyć profil zaufany, muszą posiadać polski numer telefonu oraz e-mail. Może on pochodzić z portalu ukraińskiego, ale adres musi być oryginalnie założony według alfabetu łacińskiego. Natomiast obywatele Ukrainy, którzy posiadają już numer PESEL z symbolem UKR oraz założony profil zaufany, mogą zgłaszać się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach przy ul. Lipowej 2.

Traktowani jak Polacy

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają polski nr PESEL z symbolem UKR oraz profil zaufany mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne na podobnych zasadach, z jakich korzystają z nich obywatele Polski. Przysługuje im m. in. jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę. W okresie od 21-25 marca wnioski na to świadczenie przyjmują pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach:

  • pokój nr 2 – nr tel. 76 7246711
  • pokój nr 3 – nr tel. 76 7246710
  • pokój nr 4 – nr tel. 76 7246712
  • pokój nr 5 – nr tel. 76 7246713

Oprócz tego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał im i wypłacał świadczenia dla rodziny. Takim osobom przysługuje program Rodzina 500+ na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce.