Przemków od lat oczekiwał na tę szczególną inwestycję. Teraz, po jej zakończeniu, świeżo odnowiona ulica Lipowa stanowi jedną z najbardziej atrakcyjnych części miasta. Inwestycja ta przyniosła całkowitą wymianę nawierzchni drogowej, konstrukcję nowych chodników i instalację nowego systemu kanalizacji deszczowej. Całość drogi została gruntownie przebudowana i dostosowana do współczesnych standardów bezpieczeństwa oraz potrzeb lokalnej społeczności.

Inwestycja w nową ulicę Lipową jest już gotowa do podziwiania, a jej drugi etap został pomyślnie sfinalizowany. Powiat polkowicki, dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, przeprowadził szereg prac remontowych. Te obejmowały budowę chodników, skrzyżowań do nieruchomości, przebudowę jezdni, stworzenie podwyższonego przejścia dla pieszych z odpowiednim oświetleniem, montaż oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej. Wprowadzono również nowe znaki drogowe.

Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł około 4 miliony złotych. Środki te powiat polkowicki zdobył z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jak podkreślili przemkowscy radni powiatowi Wanda Żuchowska, Ewa Mazan i Stefan Dudra, zewnętrzne wsparcie finansowe było niezbędne do przeprowadzenia tak dużej inwestycji. Dzięki niej ulica Lipowa nabrała nowego blasku, zachowując jednocześnie swój historyczny klimat i unikalny charakter. Radni szczególnie podziękowali mieszkańcom za ich ufność i cierpliwość w czasie trwania prac.