Trzecia straż pożarna z terenu gminy Polkowice znajdzie się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. To wielki zaszczyt, zarówno dla samych strażaków, jak i całej gminy. 

Mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi Lubińskiej. Uroczystość podpisania dokumentu między przedstawicielami państwowej straży pożarnej i samorządu a strażakami z Nowej Wsi odbyła się w remizie gospodarzy. Miejscowych strażaków reprezentował prezes Zygmunt Rubinowicz oraz naczelnik Jan Ilków, państwową straż pożarną st. bryg. Sylwester Jatczak a Gminę Polkowice burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Wielki zaszczyt

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy powstał w 1995 roku. Jego celem jest ujednolicenie działań ratowniczych w przypadku kryzysowych i niebezpiecznych sytuacji, które zagrażają życiu, zdrowiu czy też środowisku. W skład systemu mogą wchodzić zawodowe straże pożarne, jak i ochotnicze jednostki. Krajowy rejestr jest częścią systemu bezpieczeństwa całego państwa, co czyni go bardzo ważnym, a zarazem prestiżowym.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Lubińskiej ma zaszczyt dołączyć do systemu. Oznacza to, że umiejętności strażaków oraz wyposażenie placówki są na bardzo wysokim poziomie. Tylko w pełni wykwalifikowane jednostki mogą znaleźć się w służbie bezpieczeństwa państwa. Obecnie zarejestrowano 4,5 tys. OSP w całym kraju. W samej gminie Polkowice zaakceptowano już trzy: straż w Suchej Górnej, w Sobinie oraz teraz w Nowej Wsi Lubińskiej.

Strażacy z Nowej Wsi Lubińskiej, dzięki dołączeniu do rejestru, będą w stanie jeszcze lepiej niż do tej pory, radzić sobie w walce z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwem medycznym, technicznym i ekologicznym.

Na szczęście ochotników nie brakuje. Młodzi chłopcy i mężczyźni z okolic bardzo często chcą wstąpić w szeregi straży pożarnej. Świadczy to o prestiżu placówki, ale również niesamowitej odwadze i bezinteresowności mieszkańców. Im więcej będzie ochotników i rezerw, tym lepiej prosperować będzie dana placówka. Trzeba trzymać kciuki za dalszy rozwój jednostki w Nowej Wsi Lubińskiej oraz Suchej Górnej i Sobinie.