Na terenie powiatu lubińskiego intensyfikują się działania kontrolne ze strony policji. W ramach działań pod kryptonimem „NURD”, czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, od wczesnych godzin porannych, funkcjonariusze zwracają uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i pieszych. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych.

Głównym celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, którzy stanowią grupę o największym ryzyku w ruchu drogowym. Próbuje się to osiągnąć poprzez zapobieganie i zwalczanie niebezpiecznych sytuacji, które mogą stworzyć zagrożenie dla pieszych. Patrole policyjne skupiają swoją uwagę na postawie kierowców w stosunku do pieszych, jednocześnie uważnie monitorując zachowanie pieszych w kontekście przestrzegania regulaminu drogowego – wyjaśnia aspirant Krzysztof Pawlik, zastępca rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Policjanci skupiają swoje działania na wykrywaniu i eliminowaniu nieprawidłowości związanych z postępowaniem kierowców w stosunku do pieszych, zwłaszcza na wyznaczonych dla nich przejściach. Kontrolują również ruch pieszych po odcinkach dróg, które nie mają wydzielonego chodnika, monitorują miejsca, gdzie piesi przechodzą przez jezdnię w niedozwolonych i niebezpiecznych miejscach, sprawdzają przestrzeganie sygnalizacji świetlnej, a także dbają o prawidłowe oświetlenie rowerów i właściwe zachowanie rowerzystów podczas przekraczania jezdni.