Decyzja o kontynuacji budowy ostatniego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia została pozytywnie zatwierdzona. Proces decyzyjny dotyczący tej ważnej inwestycji drogowej dobiegł końca, co otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych.

Inwestycja, której koszty szacuje się na około 200 milionów złotych, dotyczy budowy drogi wojewódzkiej numer 372. Jest to ostatni element składający się na kompleks Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW).

W ciągu poprzedniego roku, udało się otworzyć dla ruchu aż 27 kilometrów z planowanych 30. Pozostały jeszcze do wykonania odcinek pomiędzy Grotą Roweckiego a Karkonoską, przechodzący przez tereny Wysokiej.