Zgodnie z ostatecznym planem, nowa linia kolejowa, która ma łączyć Lubin i Głogów, nie przejdzie przez centrum Polkowic. Zamiast tego, pociągi omijać będą miasto, kierując się przez lokalną strefę ekonomiczną. Konsultacje dotyczące tego projektu dobiegają końca, a mieszkańcy mogą wziąć udział w ostatnim spotkaniu zaplanowanym na jutro.

Jak warto przypomnieć, budowa nowej linii kolejowej do Polkowic to element szerszego przedsięwzięcia. Mamy tu na myśli Kolej Aglomeracyjną Zagłębia Miedziowego (KAZM). Do niedawna uważano za najbardziej korzystne rozwiązanie trasę prowadzącą przez środek Polkowic. Jednak ostatnie analizy spowodowały zmianę tej koncepcji.

– W wyniku dodatkowych badań przeprowadzonych niedawno, doszło do zmiany pierwotnego planu inwestycji: teraz preferowany jest wariant, który zakłada przebieg trasy przez strefę ekonomiczną w Polkowicach oraz tereny należące do gmin Radwanice i Gaworzyce – wyjaśnia Paweł Rydzyński reprezentujący firmę Infra – Centrum Doradztwa, odpowiedzialną za opracowanie studium wykonalności dla KAZM.