Darmowe połączenia autobusowe pomiędzy Polkowicami a Chocianowem będą działać zgodnie z harmonogramem, pomimo braku zaangażowania ze strony powiatu polkowickiego. Dzięki umowie między burmistrzami obu miast, pasażerowie, w tym uczniowie korzystający ze szkolnego transportu, mogą bez przeszkód kontynuować swoje podróże. Takie działania to efekt inicjatywy lokalnych władz, które postanowiły przejąć odpowiedzialność za obsługę linii, na której działanie dotychczas nie reagował powiat.

Do dnia wczorajszego (13.09), bezpłatne przewozy miejskie na trasie Polkowice – Chocianów były realizowane na podstawie wcześniejszego porozumienia między dwoma samorządami. Istotność kontynuacji tej usługi była szczególnie istotna dla mieszkańców Polkowic, zwłaszcza dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Chocianowie. Wielu z nich obawiało się, że upływ terminu obowiązywania poprzedniego porozumienia skutkuje również zakończeniem kursów.

Pomimo faktu, iż zadaniem Starostwa Powiatowego w Polkowicach jest organizowanie komunikacji zbiorowej z terenu gmin do stolicy powiatu, nie podjęło ono żadnych kroków w tej sprawie. Wobec braku działań ze strony powiatu, Gminy Polkowic i Chocianów zdecydowały się samodzielnie zrealizować to zadanie. Działają w ten sposób w imieniu swoich mieszkańców, mając na uwadze zaspokojenie ich potrzeb transportowych.