Dariusz Łopuszyński, obywatel gminy Polkowice i dotychczasowy manager odpowiedzialny za inwestycje i transport w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu, objął stanowisko dyrektora w polkowickim Zakładzie Komunikacji Miejskiej. Wiesław Wabik, burmistrz miasta, wyraził swoje pełne przekonanie, że decyzja o powierzeniu tej roli doświadczonemu specjaliście była trafna.

Łopuszyński, rezydent miejscowości Sobin, przystąpił do pełnienia swoich obowiązków na stanowisku dyrektora ZKM 3 czerwca. Jego kariera zawodowa obejmuje m.in. funkcję dyrektora ds. zarządzania transportem w wrocławskim MPK. Jak sam przyznaje: „Byłem na czele zajezdni obsługującej flotę 300 autobusów oraz kierowałem działem inwestycji. Uczestniczyłem w procesie modernizacji zajezdni i zakupie autobusów elektrycznych. Teraz planuję wykorzystać zdobytą praktyczną wiedzę na rzecz polkowickiego ZKM. Bezpieczeństwo pasażerów i wysoka jakość usług przewozowych są dla mnie priorytetem”.

Nowy lider Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ma ambitne plany dotyczące przyszłości firmy. Zapowiedział stopniową wymianę istniejącej floty pojazdów na nowoczesne autobusy. Wyraził również chęć współpracy z władzami gminy przy analizie obecnej struktury połączeń.