Na terenie gminy Polkowice, odbyły się wybory nowych sołtysów. O wynikach głosowania możemy już informować – w Trzebczu funkcję tę nadal będzie pełniła Jolanta Kustrowska, natomiast w Guzicach stanowisko to objęła Aleksandra Mielaniuk.

Podczas wyborów w Trzebczu, do walki o pozycję sołtysa stanęły dwie kandydatki: Beata Betka oraz dotychczasowa sołtys, Jolanta Kustrowska. W wyniku tajnego głosowania, Kustrowska zyskała większe poparcie mieszkańców, zdobywając 46 głosów, podczas gdy Betka otrzymała 23 głosy. Tym samym, Kustrowska zostanie na swoim stanowisku na kolejną kadencję.

Jolanta Kustrowska, ponownie wybrana na sołtysa Trzebcza, wyraziła swoje zaangażowanie we współpracę z lokalną społecznością. Podkreśliła, że jej priorytetem jest budowanie relacji między mieszkańcami. Jest także otwarta na pomysły młodych ludzi, którzy niedawno dołączyli do Rady Sołeckiej. Wspólnie planują przeprowadzić projekt w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. Kustrowska z zadowoleniem wspomniała o obecnym stanie wsi, którą opisała jako zadbaną i pełną atrakcji. Wyraziła także zamiar kontynuowania działań poprzedniego sołtysa, pana Wojciecha Fenricha.

Podczas wyborów została również wybrana nowa Rada Sołecka. Jej członkami zostali: Joanna Krawczyk, Waldemar Kończak, Andrzej Rodzeń, Natalia Wasieńko oraz Ewa Chmielewska.

W Guzicach do stanowiska sołtysa ubiegały się Aleksandra Mielaniuk i Tomasz Książek. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, większość głosów (41) zdobyła Mielaniuk, podczas gdy Książek zgromadził ich 23.