Jędrzychów położony w gminie Polkowice, mimo, że ma status wsi, może się pochwalić ciekawymi zabytkami. Jednym z nich jest zamek z XIII wieku, który został wybudowany na wysokim, skalnym wzniesieniu.

Historia zamku

Zamek powstał na zlecenie księcia głogowskiego Henryka III i pełnił funkcję warowni. Data powstania budynku przypada na 1295 rok. Twierdza przez setki lat przechodziła z rąk do rąk. Najpierw przejął ją Zygmunt Krzysztof von Rottenberg w 1331 roku. Trzydzieści lat później została sprzedana wraz z Polkowicami i Chobienią przez Henryka V – księcia żagańskiego. Gdy w 1488 roku Głogów przejął Maciej Korwin – król Czech, Chorwacji i Węgier – w zamku przebywał Jan II Żagański – ostatni książę głogowsko-żagański z dynastii piastowskiej.

Podczas wojny trzydziestoletniej zamek uległ podwójnej ruinie i zdewastowaniu. Najpierw przez wojska austriackie, a następnie przez wojska szwedzkie. Zamku nie odbudowano przez kolejne sto lat, do czasu kiedy właścicielem twierdzy, a konkretnie jej ruin, stał się Chrystian von Busse. W 1750 roku wzniósł na ruinach zamku zbór ewangelicki, który pełnił swoją funkcję aż do 1945 roku.

W międzyczasie, bo pod koniec XIX wieku do zamku dobudowano neogotycką dzwonnicę, a na początku XX wieku budynek przeszedł remont. Jednak w trakcie II wojny światowej znów został zniszczony i do dziś go nie odbudowano.

Mimo, że w 2015 właścicielem zamku zostało Stowarzyszenie „Nowe Kazamaty”, ruiny ulegają ciągłej dewastacji. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, jednak przez jego silne zniszczenie nie będzie prawdopodobnie możliwe jego ponowne odrestaurowanie. 

Architektura

Zamek został wybudowany na planie czworoboku, do którego dołączono dobudówki z obu stron. Budynek ma trzy kondygnacje. Zachowały się jeszcze piękne sale o gotyckich sklepieniach. Wokół zamku przebiegała niegdyś fosa. Dziś pozostał owalny mur kamienny, który otacza plac wokół zamku.

Ciekawostką jest, że parter budynku służył jako cmentarz. W jednym z pomieszczeń znajdowała się kaplica grzebalna, w której pochowani są miejscowi szlachcice.