Wielkie gratulacje należą się samorządowi wraz z burmistrzem Łukaszem Puźnieckim, którzy w tym roku znów otrzymali prestiżowe wyróżnienia – „Perły Samorządu”. Dyplomy rozdano podczas kongresu z udziałem m.in. przedstawicieli Prezydenta RP.

Celem rankingu „Perły Samorządu” jest docenienie i nagrodzenie tych gmin i włodarzy, którzy najlepiej dbają o mieszkańców i odpowiadają na ich potrzeby, rozwijając lokalną gospodarkę, dbając o edukację, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz otaczając opieką osoby ze szczególnymi potrzebami. 

Tegoroczny ranking był dość wyjątkowy, ponieważ obchodzono jego jubileusz. Odbywał się już po raz dziesiąty, a po raz szósty w Gdyni. Nagrody i wyróżnienia Kapituła konkursowa przyznała w kategoriach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. mieszkańców. Gmina Polkowice po raz drugi z rzędu otrzymała wyróżnienie w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Jak komentuje burmistrz Polkowic, wyróżnienie pokazuje, że działania podejmowane na rzecz mieszkańców są dostrzegane i wysoko oceniane w całej Polsce, a prestiżu temu wyróżnione dodaje fakt, że w głosowaniu biorą udział inne samorządy. To także dowód na to, że w trudnych czasach niedawnej pandemii, a obecnie niestabilnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie, Polkowice utrzymują poziom rozwoju na stabilnym poziomie.  

Burmistrz Łukasz Puźniecki został także laureatem wyróżnienia, przyznawanego przez Kapitułę w kategorii wójtów, burmistrzów i prezydentów. Także i ten laur przyznany został po raz drugi z rzędu.

Jubileuszowe wyróżnienia

W tym roku kapitułę nagrody „Perły Samorządu” tworzyli: Marta Gadomska, szef Działu Dodatków DGP, Dionizy Smoleń, dyrektor sektora publicznego w PwC Polska, oraz dr Paulina Legutko-Kobus z Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wśród gości kongresu, podczas którego odbyła się gala „Perły Samorządu”, był m.in. minister Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta RP.

Ranking „Perły Samorządu” nie tylko pokazuje, które gminy są najlepsze w Polsce, i którzy włodarze najskuteczniej zarządzają, ale także kim są liderzy dobrych praktyk. W ramach jubileuszowej edycji rankingu postanowiono wyróżnić także m.in. samorządy, wdrażające nowoczesne rozwiązania społeczno-gospodarcze i środowiskowe, takie jak: gospodarka, edukacja, zdrowie czy cyfryzacja.