Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Polkowicach, jednym z omawianych zagadnień był los miejscowej rehabilitacji, w szczególności dotyczący jej potencjalnego nowego zarządcy. Od jakiegoś czasu krążą plotki o planowanej relokacji tego działu z obecnego Aquaparku do PCUZ-u. Niedawno natomiast pojawiły się informacje sugerujące, że może powstać specjalna organizacja odpowiedzialna za rehabilitację – Polkowickie Centrum Rehabilitacji. Chociaż burmistrz miał prezentować projekt uchwały na ten temat podczas sesji, ostatecznie tego nie zrobił. Stało się to powodem do żądań ze strony radnych o wyjaśnienia i publiczną debatę. Na chwilę obecną Łukasz Puźniecki, burmistrz miasta, odmawia komentarza na ten temat.

Od kilku miesięcy prowadzone są rozmowy na temat przyszłości rehabilitacji w Polkowicach, którą obecnie oferują dwa organy – Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych oraz Aquapark Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ciekawość radnej Marioli Kośmidera, co do planów przeniesienia części usług rehabilitacyjnych z Aquaparku do PCUZ, została zaspokojona podczas sesji w październiku, kiedy to otrzymała informacje ze strony zarządu miasta o takich zamierzeniach.