Powiat polkowicki już od wielu lat dba o stabilny budżet. Dochody bieżące zachowane są na podobnym poziomie, co pozwoli na ciągłość procesów inwestycyjnych i realizację najważniejszych zadań we wszystkich obszarach.

Powiatowe wydatki to łączna kwota ponad 87 mln złotych. Niestety w tym roku dochodzą należy  wysokie koszty utrzymania. Tak jak gospodarstwa domowe tak i jednostki samorządowe dotykają znaczne podwyżki cen prądu czy gazu, a także koszty pracownicze. Jak informują radni będzie to trudny rok pod względem wydatków bieżących, lecz zabezpieczono duże kwoty na planowane inwestycje. 

Jak informuje Kamil Ciupak, starosta polkowicki, dzięki umiejętnej gospodarce finansowej, na koniec roku powiat będzie w stanie wypracować nawet nadwyżki. W ostatnich latach Polkowice pozyskują ogromne środki z zewnątrz. Zbliżający się rok nie będzie łatwy, jednak dobrze zaplanowane wydatki, które stanowią ok. 35% całego budżetu nie powinny stanowić przeszkody. 

Do inwestycji zaplanowanych na 2022 rok należą:

  • przebudowa drogi na odcinku Sieroszowice-Kłębanowice
  • przebudowa drogi w Jędrzychowie, gdzie powstaną aktywne przejścia dla pieszych
  • przebudowa drogi w Moskorzynie
  • modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych przebiegających przez gminę Polkowice oraz Grębocice
  • przebudowa drogi na odcinku Stara Rzeka-Retków
  • w Wilczynie powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie
  • przebudowa wraz z rozbudową drogi w Koźlicach
  • przebudowa dróg powiatowych w Przemkowie oraz w Jędrzychówku, gdzie ma powstać chodnik

Kontynuacja innych zadań

Wciąż realizowane są także zadania związane ze scaleniem wsi Brunów. Przeznaczona została na to kwota 1,4 mln złotych. Polkowice starają się również ciągle rozwijać oświatę. W chocianowskiej szkole realizowany jest drugi etap termomodernizacji, na co pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W nadchodzącym roku zaplanowano także realizację inwestycji związanej z budową wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. 

W swoich planach powiat nie zapomina również o sferze bezpieczeństwa, zdrowia i polityki społecznej, czy ochronie zabytków. Policja oraz straż wciąż dostają nowe dotacje. Podobnie sprawa ma się z pomocą ambulatoryjną. 

W 2022 roku powiat odda też do budżetu państwa ok. 3 mln tzw. janosikowego.